– Mitt lederskap har, i en meget kompleks styringsstruktur, vært preget av to samfunnsoppdrag som har vært krevende å forene: Mitt ansvar for pasientsikkerheten, noe som inkluderer ansattes arbeidsforhold, og oppdraget om å innføre Helseplattformen. Det har vært svært utfordrende å stå i denne situasjonen over tid, sier hun i en pressemelding.

I november 2022 ble Helseplattformen innført ved St. Olavs hospital i Trondheim, etter flere runder med utsettelser. Innføringen var langt fra vellykket, og våren 2023 slo Helsetilsynet fast at problemene med systemet er så alvorlige at de truer sikkerheten for pasienter som skal få helsehjelp i Midt-Norge.

Samtidig som hun informerte styret om sin avgjørelse om å gå av, ga hun også en redegjørelse om sin situasjon som leder i forbindelse med innføringen Helseplattformen

Styret tok redegjørelsen til etterretning og valgte å utlyse stillingen umiddelbart.

– Grethe Aasved gjør en betydelig innsats for St. Olavs hospital, og vi legger nå til rette for en god overgang til en ny administrerende direktør, sier styreleder Ola H. Strand ved sykehuset.

Aasved vil etter fratredelsen stå til disposisjon for den nye administrerende direktøren.