Beboere reagerer sterkt: – Helt ville eiendomstakster

foto