Pasient ved sykehjem smittet: – Ansatte og pasienter testet