Vogntog fikk stans på fylkesveg samtidig med tunnelstenging

foto