Reitan sier til Bladet at de i forbindelse med brannen i trafoen har jobbet aktivt med å redusere konsekvensene etter brannen.

Strøm tilbake på institusjoner

– Jeg må gi ros til våre folk, Vi hadde institusjoner uten strøm en periode, men nå er strømmen tilbake der og vi har full kontroll på dette.

En periode var det 1160 husstander som var berørt med strømløshet, nå er tallet nå redusert til cirka 100 husstander og mye tyder på at de får strømmen tilbake først lørdag.

Kartlegger særlige behov

– Vi kartlegger om det er borgere med særlige behov i noen av disse 100 husstandene, vi gjennomgår for eksempel våre registre hos hjemmehjelpen og vil kontakte disse direkte, sier Reitan.

Han opplyser at dersom det skulle være prekære spørsmål av praktisk art fra noen av de som enda ikke har fått igjen strømmen, så kan man ringe tlf 977 96 320.

Det er vår brannvakt. Vi skal være tilgengelig for dere nå, sier kommunedirektøren.

Han legger til at Tensio jobber på spreng for å få tilbake strømmen så raskt som mulig.

– Men man må altså belage seg på at dette ikke kan skje før lørdag.