På denne strekningen kjørte stjørdalingen 50 km/t over fartsgrensa