Sterke reaksjoner på avgifter: – Dette er jeg sterkt uenig i