Trafikken sto i begge retninger da E6-tunnel ble stengt