Sjåfør måtte parkere bilen etter politisjekk på fylkesvei