Folk sto i kø for å sikre drivstoff: – Til og med ungene i 10-års alderen kommenterte det

foto