- Så får stjørdalingene manne seg opp og ta turen til Ranheim

foto