SV-Harper: – Kutt i barnevernet kan være ulovlig

foto