Det er fungerende etatsjef, Arild Moen, teknisk drift, som forteller at kommunen ikke møter. Han har heller ikke sett innkalling til møtet.

Overtakelse

Lånke vasslag er hovedleverandør av drikkevann til store deler av Lånke. Over flere år har det vært strid mellom vasslaget og kommunen om vannlevering i Lånke, strid om hvor mye vatn kommunen som vannleverandør sender ut på nettet til vasslaget, Vasslaget kjøper vann av kommunen og sender det ut på nettet til vasslagets abonnenter.

For et par år siden ble denne striden tatt til retten, Lånke Vasslag tapte, og ble dømt til å betale kommunen 2,5 millioner.

Avklaring etter ferien

Siden rettsaken har kommunen overtatt kvalitetssikringa av vannet som Lånke Vasslag sender ut til sine abonnenter. Partene skal også være enige om at kommunen skal overta vasslagets abonnenter, men det gjenstår en avklaring mellom partene omkring standarden på ledningsnettet kommunen skal overta.

– Vi har ikke hatt ressurser før sommeren til å avklare denne saken, hva vi skal overta. Partene er likevel enige om at kommunen skal overta. Kommunens siktemål er en avklaring etter ferien, i høst, sier Arild Moen.

Leder i Lånke Vasslag, Leif Birger Børseth, som har ledet vasslaget i flere år, sa onsdag formiddag at han ikke hadde tid til å kommentere saken.

– Nei, ikke i dag, ikke i morgen torsdag, kanskje på fredag, sa Børseth.

– Spennende

– Det er klart det blir spennende. Årsmøtet i kveld må ta stilling til om kommunen skal overta, eller om vi skal fortsette som et privat vasslag.

Det er Roar Åge Kjelsaas, lånkbygg og aktiv på vasslagets årsmøte i fjor, hvor naturlig nok vasslagets framtid og økonomi var tema, som sier dette. På møtet var det av enkelte forventet at sittende styre kastet kortene, men det skjedde ikke.

– Du kjenner ikke innstillinga som kommer fra styret i kveld?

– Nei, det gjør jeg ikke. Likevel, jeg tror den vil anbefale fortsatt drift som et privat vasslag, sier Kjelsaas.