Stjørdal kommune er forberedt på den forventede influensaepedemien, og har inngått en avtale med forsvaret om å bruke kaserner på Værnes om pandemien blir et faktum.

BEREDSKAP

Fungerende rådmann Ottar Bjerkås, sier Stjørdal kommune har stort fokus på den ventede influensaepedemien.

– Vi hadde onsdag denne uka et møte med enhetslederne fra etat omsorg. Tirsdag har vi innkalt alle enhetslederne innenfor oppvekstsektoren i tillegg. Der skal vi drøfte tiltak rundt skolestart blant annet, sier Bjerkås.

SKOLESTART

Videre sier Bjerkås at kommunen forholder seg til retningslinjer som kommer fra Fylkesmannen i Nord-Trøndelag.

– Vi formidler fortløpende all informasjon ut til de ansvarlige i enhetene, På møtet tirsdag skal vi drøfte tiltak som er nødvendige i forhold til kommunens institusjoner og spesielt i forhold til skolestart, sier Bjerkås.

Under møtet tirsdag er det kommuneoverlege Bodil Dyrstad og helsesøster Bjørg Lerstad som vil stå for det faglige opp mot lederne innenfor skole, oppvekst og helsesektoren.

– Barnehagene i kommunen har jo vært i drift i hele sommer, og de har allerede ekstra fokus på helse, renhold og sikkerhet i forhold til dette, sier den fungerende rådmannen.

FORBEREDT

Plasskommandant og sjef ved HV12, kommandør Lyder Karlsen, bekrefter at de har vært i dialog både med Stjørdal kommune og fylkesberedskapsrådet når det gjelder å stille kaserner til disposisjon på Værnes.

– Om pandemien skulle slå til har vi sagt oss villige til å åpne flere kaserner for de pasientene som ikke kan bo hjemme. Vi har god plass nå som leiren tømmes for soldater i midten av august, sier Karlsen.

En del praktisk ombygging må til, som veiomlegging og nye gjerder.

– Det er praktiske problemer som lett kan løses om det blir nødvendig å bruke kasernene her, forsikrer HV-sjefen.