Denne gjengen frykter at seterkauken er i ferd med å forsvinne - nå har du sjansen til å høre en kreativ tolkning av kauking

foto