KDA er fra før etablert i Stjørdal med 19 ansatte. Nå er avdelingen i ferd med å vokse ut av sine lokaler i Wergelandsveien. En løsning det jobbes med, er å oppføre et bygg på Tangen. Etter det Stjørdalens Blad kjenner til, ligger konsernet i forhandlinger med Tangen Næringsbygg, hvor blant annet Stjørdal kommune er en vesentlig aksjonær.

– Jeg er kjent med at vi er i ferd med å utvide noe i Stjørdal, og jeg er blitt presentert for planene om et nybygg. Vi har et lite undervannsteknologi-miljø i Stjørdal, som det er aktuelt å satse videre på. Vi har bestemt oss for å være i Stjørdal, og at vi kommer til å oppføre et nybygg, er forsåvidt et signal fra vår side, sier Korssjøen.

Toppsjefen for Kongsberg Gruppen, med 39000 ansatte og en årlig omsetning i fjor på 5,2 milliarder kroner, har tydelig god kjennskap til det som rører seg i Stjørdal.

– Hvilken virksomhet i Stjørdal er det KDA satser videre på?

– Starten på det var da Kongsberg Gruppen kjøpte Simrad i 1996. Det er den aktiviteten som er i ferd med å vokse utover. En liten spiss avdeling, med ekstremt høye ambisjoner på sitt teknologinivå – det det dere har der oppe i Stjørdal. Det de driver med, er innenfor undervannsteknologi. Utvikling av produkter til såkalt minejakt blant annet. De lager undervannsfarkoster, små ubåter, som oppdager miner ved hjelp av hydroakustikk, altså lyd. Dessuten ulike metoder, blant annet små minesnipere, som ødelegger minene eller sender informasjon om beliggenhet, slik at minene kan destrueres på annen måte, forklarer Korssjøen.

Det planlagte nye industribygget i Stjørdal, vil etter planen inneholde testlaboratorium med ett eller flere store prøvebassenger. Formålet med disse tankene, som kan variere sterkt i størrelse, er å teste komponenter under kontrollerte forhold, opplyser konsernsjef Jan Erik Korssjøen. Kongsberg Defence & Aerospace har tidligere testet annet utstyr i fjorden utenfor Stjørdal.