Til legevakt etter kjedekollisjon mellom tre biler