Vi er midt oppe i en vesentlig omlegging av styringen av sykehusene våre. Det som hittil har vært et fylkeskommunalt ansvar, skal nå bli statlig. Og staten vil samle styringen av sykehusene i større regioner enn fylkene har representert.

Det skal bygges opp en regional helseadministrasjon for Midt-Norge som skal styre sykehusene i Nord- og Sør-Trøndelag og Møre og Romsdal. Den «nye» organisasjonen vil telle mellom 50 og 100 medarbeidere. Og det er faktisk meget gode muligheter for at denne nye «bedriften» vil bli lagt til Stjørdal. Rekrutteringen til organisasjonen har allerede startet.

Det står nå mellom to alternative etableringssteder for den nye sykehusadministrasjonen for Midt-Norge. Enten Stjørdal eller Ålesund – skjønt Møre og Romsdal har også lansert Molde i siste liten. Politikerne i Trøndelag med fylkesordfører Merethe Storødegård fra Nord-Trøndelag i spissen, har vært med og lagt viktige premisser og jobber målbevisst for Stjørdal.

Argumentene som føres i marken for etablering i Stjørdal, er meget gode: Et av de viktige er at helseregionens ledelse selvsagt må sitte uavhengig av sykehusene den skal styre. Stjørdal har ingen sykehus-etablering. Samtidig ligger Stjørdal mest sentralt til i hele regionen med effektive kommunikasjoner både sørover og nordover. Herfra vil den nye sykehusledelsen ha lettest tilgang til samtlige av sykehusene den skal betjene geografisk sett. Med Værnes lufthavn har Stjørdal også de beste kommunikasjoner med hovedstaden og resten av landet.

I forhold til rekruttering av medarbeidere til den nye administrasjonen, er det neppe heller noen ulempe å legge virksomheten til Stjørdal. Arbeidsmarkedet er ganske felles med regionsenteret Trondheim. Det kan bli avgjørende når det følger ektefeller med som også skal ha jobb. Det betyr at rent faglig vurdert bør Stjørdal trekke det lengste strået når vertskommune skal velges. Men som alltid når det er snakk om lokalisering, kommer også andre momenter sterkt inn. Her blir det ofte snakk om rene politiske hestehandler.

Da er det greitt å vite at begge trøndelagsfylkene støtter Stjørdals kandidatur.