Halvard Andresen og Per Vikaune kan ha funnet lokalitet for Stjørdalsbryggeriet AS stiftet primo desember. De har blitt invitert til gårds hos Ola Hjelseng ved golfbanen.

- Ola Hjelseng hadde opprinnelig andre planer for to driftsbygninger under oppføring i Stokkanveien, men så leste han om Stjørdalsbryggeriet i Stjørdalens Blad, forteller Halvard Andresen.

- Nå har vi snakket sammen og fått laget en plantegning som vi vil presentere for nabolaget og for kommunen i nærmeste framtid. Planen viser bygninger, porter, parkering, adkomst for varelevering m.m.

Hos Ola Hjelseng

Andresen presiserer at byggeplanene er på et tidlig stadium, og at de må behandles på vanlig måte i kommunen. Dessuten at Stjørdalsbryggeriet har en hel del godkjenninger som må på plass. Men både han og den andre eieren, Per Vikaune, er ved godt håp om at Stjørdalsbryggeriet kan ha funnet et hjem.

På gården Hjelseng er Ola Hjelseng i ferd med å føre opp to nye driftsbygninger på tilsammen 488 kvadratmeter grunnflate. Den ene bygningen skal romme et gårdsmuseum og etter planen et utsalg for Stjørdalsbryggeriet, hvor det skal bli mulig å få kjøpe utstyr for ølbrygging for hobbybryggere, malt, humle, gjær og alt som skal til for å lage sitt eget tradisjonelle stjørdalsøl eller andre ølsorter, forteller Andresen. Butikken skal innredes som en gammeldags krambod og gli sammen med gårdsmuseet.

Utsalg og pubkvelder

- Tenker dere også at det skal bli et skjenkested?

- Ja, men ikke ordinær pubdrift. Vi tenker et lokale for ølsmaking, enkelte pubkvelder og større og mindre åpne og lukkede arrangementer.

For de som følger med på den allerede svært så populære Facebooksida til Stjørdalsbryggeriet, er det stadig framdrift i prosjektet. Halvard Andresen, går som læregutt i brygging ved To Tårn Bryggeri AS i Trondheim. Han har nå to prøvebatcher øl stående til gjæring.

- Det blir en blond ale og en scottish brown ale. Og så har vi en liten porsjon smoked porter, forteller Andresen. Og både i porteren og i skotten har vi brukt litt stjørdalsmalt som en smakstilsetting. Hvis det blir blir vellykket, og det tror vi det blir, har Stjørdalsbryggeriet 2000 liter øl til salgs i mars. Da blir det "ølslepp" for å bruke et uttrykk beslektet musikkutrykket "plateslepp" - en lansering med brask og bram. Men hvor og hvordan må vi komme tilbake til.

Skal behandles

Dette blir et øl brygget i Trondheim, men snart kan altså Størdalsbryggeriet ha sine egne kjeler og sitt eget bryggerilokale i Stjørdal.

- Vi må ta forbehold om at planene for et bryggeri på gården Hjelseng får en god mottakelse og går igjennom, sier Andresen. Bryggerigründerne har vært i innledende møter med blant annet juridisk avdeling på kommunen.

Nylig skrev de kontrakt for anskaffelse av bryggeriutstyr.

- Vi skal ha et topp moderne bryggeri levert av den tyske leverandøren Kaspar Schulz i Bamberg, forteller Halvard Andresen entusiastisk. Anlegget skal være leveringsklart 15. oktober 2014 og med en kapasitet på 200.000 liter øl årlig.

AVTALER: Tirsdag 17. desember i fabrikken hos Kaspar Schulz.. Halvard Andresen rister hender med salgssjef Olivier Latap om levering av utstyr fra det et legendarisk firmaet med 335 år kontinuerlig drift i Bayern. Foto: Privat