Politisjefen går over i ny jobb for en periode – erstatteren er allerede på plass

foto