Har inngått ny avtale – starter uteservering på torget