Tre mindreårige knyttes til brannen i stasjonsbygget