Disse er kommunen helt avhengige av: – Hvis ikke blir det krise