Tror 50 millioner kan være tapt etter underslag av bankvikar