E6-tunnel var stengt etter påkjørsel – skapte trafikktrøbbel