Store vannmengder og jordskred raste ut på E14 og toglinja

foto