Før helga sendte NVE ut farevarsel om flom. Dette er situasjonen nå

foto