Se søkerlisten: Tre stjørdalinger vil bli skolesjefens høyre hånd