Fengslet i full isolasjon: «Fornærmede synes å utvise stor frykt for siktede»

foto