– Jeg stilte meg selv spørsmålet: «Skal vi gå konkurs nå?»

foto