- Alle må trå til om vi skal løse utfordringene

foto