Vil garantere for RX-investeringer på Frigården

foto