«Trusler om nedbemanning og økt arbeidsbelastning skaper stor usikkerhet»