Her har de oppdaget at bølgene nærmer seg kvikkleira

foto