Ønsker å sette opp vindmølle, men møter motstand

foto