«Ampert» utenfor utested, og ringte politiet om festbråk, men hadde ikke hørt bråket selv