Tar hastegrep etter gjentatte episoder med vold og trusler: «Uforsvarlig og svært bekymringsfullt»

foto