Disse dokumentene har de holdt hemmelig fram til nå. Dette skjedde da den omstridte saken ble diskutert

foto