Flere stjørdalinger har søkt på sjefsstilling i nabokommune