Har sendt ut farevarsel spesielt rettet mot fjellfolk og hyttefolk

foto