UP delte ut flust av bøter under kontroll på fylkesveg