Her er veksten så stor at de måtte ansette 11 nye. Disse fikk jobbene