Kommunen utsetter innføring av omstridt prosjekt med minst et år

foto