Slik så nabotomta til Robert (78) ut da han kom hjem fra utlandet