Disse har søkt på nyopprettet lederstilling i kommunen

Stjørdal kommune har fått inn 14 søknader til stillingen som enhetsleder veg, park og idrett. Foto: Bjørn Fuldseth