Disse har søkt på nyopprettet lederstilling i kommunen