Samlet firmaet for å hylle de ansatte. Så dukket denne mannen opp

foto