Her skal de utbedre og legge ny asfalt på E6 i sommer

foto