Dette mangler vi her i byen: – Jeg har hørt at det er et stort savn