Samler kriseledelsen etter nye koronatiltak fra regjeringen

foto