Eierne ønsker å rive dette huset. Nå har politikerne bestemt seg

Politikerne i hovedutvalget for plan sa nei til søknaden om å få rive Kirkevegen 6. Foto: Jan Erik Sundoy